Studiehjälpmedel
Guds bud och befallningar


Guds bud och befallningar

De lagar och krav som Gud ger människorna, enskilt eller kollektivt. Att lyda buden medför Herrens välsignelser (L&F 130:21).