Studiehjälpmedel
Adoption


Adoption

Skrifterna talar om två slags adoption.

1) En person som inte är av israelitisk släktlinje blir medlem av Abrahams släkt och Israels hus genom att tro på Jesus Kristus, omvända sig, bli döpt genom nedsänkning och få den Helige Andens gåva (2 Ne. 31:17–18; L&F 84:73–74; Abr. 2:6, 10–11).

2) Alla som tagit emot evangeliets frälsande förrättningar blir söner och döttrar till Jesus Kristus genom fortsatt lydnad till hans bud (Rom. 8:15–17; Gal. 3:24–29; 4:5–7; Mosiah 5:7–8).