Studiehjälpmedel
Babel, Babylon


Babel, Babylon

Huvudstaden i Babylonien.

Babel grundades av Nimrod och var en av de äldsta städerna i landet Mesopotamien eller Sinar (1 Mos. 10:8–10). Herren förbistrade språket vid den tid då folket byggde Babels torn (1 Mos. 11:1–9; Eth. 1:3–5, 33–35). Babylon blev senare Nebukadnessars huvudstad. Han byggde en enorm stad vars ruiner fortfarande finns kvar. Babylon blev en mycket ogudaktig stad och har sedan dess kommit att symbolisera världens ogudaktighet.