Studiehjälpmedel
Himlen


Himlen

Termen himlen har i skrifterna två huvudsakliga innebörder: 1) Den plats där Gud bor och de heligas framtida hem (1 Mos. 28:12; Ps. 11:4; Matt. 6:9). 2) Rymden närmast omkring jorden (1 Mos. 1:1, 17; 2 Mos. 24:10). Himlen är tydligen inte paradiset, vilket är en tillfällig plats för de trofasta andar som levt och dött på jorden. Jesus besökte paradiset efter sin död på korset, men på tredje dagen talade han om för Maria att han ännu inte hade varit hos sin Fader (Luk. 23:39–44; Joh. 20:17; L&F 138:11–37).