Studiehjälpmedel
Smorde, den


Smorde, den

Jesus kallas Kristus (ett grekiskt ord) eller Messias (ett arameiskt ord). Båda orden betyder ”den smorde”. Han är den som smorts av Fadern till att vara Faderns personliga representant i allt som rör människornas frälsning.