Studiehjälpmedel
Äktenskap, gifta sig


Äktenskap, gifta sig

Ett lagenligt förbund eller kontrakt mellan en man och en kvinna som gör dem till man och hustru. Gud instiftade äktenskapet (L&F 49:15).

Det nya och eviga äktenskapsförbundet

Vigsel som förrättats under evangeliets och det heliga prästadömets lag är för jordelivet och för evigheten. Värdiga män och kvinnor som på så sätt beseglats i äktenskap i templet kan fortsätta som man och hustru i evigheten.

Blandäktenskap

Äktenskap mellan en man och en kvinna med olika religiös tro och levnadssätt.

Månggifte

Äktenskap mellan en man och två eller flera levande hustrur. Ingen man ska ha mer än en hustru, såvida inte Herren ger befallning därom, (Jakob 2:27–30). Genom uppenbarelse utövades månggifte på Gamla testamentets tid och i den återställda kyrkans första dagar enligt ledning från profeten som hade prästadömets nycklar (L&F 132:34–40, 45). Det utövas inte längre i kyrkan (OT 1). I dag är det oförenligt med medlemskap i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga att ha mer än en hustru.