Studiehjälpmedel
Förstå, förstånd


Förstå, förstånd

Att få kunskap om eller fatta innebörden av någon sanning och att kunna tillämpa den.