Studiehjälpmedel
Förstå, förstånd
föregående nästa

Förstå, förstånd

Att få kunskap om eller fatta innebörden av någon sanning och att kunna tillämpa den.