Studiehjälpmedel
Duvans tecken


Duvans tecken

Ett förutbestämt tecken genom vilket Johannes Döparen skulle känna igen Messias (Joh. 1:32–34). Joseph Smith undervisade om att duvans tecken instiftades innan världen skapades som vittne om den Helige Anden. Därför kan djävulen inte komma i en duvas tecken.