Studiehjälpmedel
Adam


Adam

Den första människan som skapades på jorden.

Adam är den mänskliga rasens fader och patriark på jorden. Hans överträdelse i Edens lustgård (1 Mos. 3; L&F 29:40–42; Mose 4) gjorde att han ”föll” och blev dödlig, ett steg som var nödvändigt för att människan skulle kunna utvecklas på jorden (2 Ne. 2:14–29; Alma 12:21–26). Adam och Eva bör därför hedras för sin roll i att göra vår eviga tillväxt möjlig. Adam är den Gamle av dagar och är också känd som Mikael (Dan. 7; L&F 27:11; 107:53–54; 116; 138:38). Han är ärkeängeln (L&F 107:54) och ska komma tillbaka till jorden som den mänskliga familjens patriark (L&F 116).