Studiehjälpmedel
Hela, helbrägdagörelse


Hela, helbrägdagörelse

Att bota eller göra frisk igen, både fysiskt och andligt. Skrifterna innehåller många exempel på mirakulösa helbrägdagörelser av Herren och hans tjänare.