Studiehjälpmedel
Celestial härlighet


Celestial härlighet

Den högsta av de tre härlighetsgrader som en människa kan uppnå efter detta liv. Där kommer de rättfärdiga att bo i närvaro av Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus.