Studiehjälpmedel
4 Moseboken (Numeri)


4 Moseboken (Numeri)

Den fjärde boken i Gamla testamentet skrevs av Mose. Den berättar om Israels färd från Sinai berg till Moabs slätt vid gränsen till Kanaan. En av dess viktiga lärdomar är att Guds folk måste vandra i tro och lita på hans löften, om de ska nå framgång. Den berättar om Guds straffdomar över Israel för olydnad och ger kunskap om israelitiska lagar. Det latinska namnet på boken, Numeri, betyder ”talen” och kommer av de många folkräkningar som redovisas där (4 Mos. 1–2; 26).

Kapitel 1–10 berättar om israeliternas förberedelse för avfärden från Sinai. Kapitel 11–14 beskriver själva vandringen, hur spioner sänds till Kanaan och Israels vägran att gå in i det utlovade landet. Kapitel 15–19 berättar om olika lagar och historiska händelser. Kapitel 20–36 är historien om folkets sista år i ödemarken.