Studiehjälpmedel
Översätta


Översätta

Att med motsvarande ord uttrycka innebörden i en tanke som framförts på ett annat språk (Mosiah 8:8–13; TA 1:8). I skrifterna sägs ofta att detta är en gåva från Gud (Alma 9:21; L&F 8; 9:7–9). Ibland kan det avse att förbättra eller korrigera en befintlig översättning på ett språk eller att återställa en förlorad text (L&F 45:60–61). Joseph Smith befalldes att genomföra en inspirerad översättning av King James Bibel (L&F 42:56; 76:15).