Studiehjälpmedel
Helige Anden, den


Helige Anden, den

Den tredje medlemmen i Gudomen (1 Joh. 5:7; L&F 20:28). Han är en person av ande, utan kropp av kött och ben (L&F 130:22). Den Helige Anden kallas ofta Anden, eller Guds Ande.

Den Helige Anden har flera viktiga uppgifter i frälsningsplanen. 1) Han vittnar om Fadern och Sonen (1 Kor. 12:3; 3 Ne. 28:11; Eth. 12:41). 2) Han uppenbarar sanningen om allting (Joh. 14:26; 16:13; Moro. 10:5; L&F 39:6). 3) Han heliggör dem som omvänt sig och låtit döpa sig (Joh. 3:5; 3 Ne. 27:20; Mose 6:64–68). 4) Han är löftets Helige Ande (L&F 76:50–53; 132:7, 18–19, 26).

Den Helige Andens kraft kan komma över en person före dopet och betyga att evangeliet är sant. Men rätten att få den Helige Anden som ständigt sällskap, närhelst man är värdig, är en gåva som endast kan tas emot genom handpåläggning av någon som bär melkisedekska prästadömet efter vederbörligt dop in i Jesu Kristi sanna kyrka.

Jesus lärde att alla synder kunde bli förlåtna utom hädelse mot den Helige Anden (Matt. 12:31–32; Mark. 3:28–29; Luk. 12:10; Hebr. 6:4–8; L&F 76:34–35).