Studiehjälpmedel
Återställelse, återupprättande


Återställelse, återupprättande

Att ett föremål eller ett tillstånd som tagits bort eller gått förlorat kommer tillbaka.