Studiehjälpmedel
Hosea


Hosea

En gammaltestamentlig profet som profeterade i Israels norra rike under senare delen av Jerobeam Ⅱ:s regeringstid. Han levde under en tid av nationell nedgång och förfall, som var en följd av Israels synd.

Hoseas bok

Bokens grundtema är Guds kärlek till sitt folk. All hans tuktan utfördes i kärlek, och Israels upprättelse kommer tack vare hans kärlek (Hos. 2:19; 14:4). Som kontrast påvisar Hosea Israels förräderi och otrohet. Ändå kan Gud se fram emot Israels slutliga återlösning (Hos. 11:12–14:9).