Studiehjälpmedel
Malaki


Malaki

En gammaltestamentlig profet som skrev och profeterade ungefär 430 f.Kr.

Malakis bok

Malakis bok eller profetia är den sista boken i Gamla testamentet. Den tycks följa fyra huvudteman: 1) Israels synder – Malaki 1:6–2:17; 3:8–9; 2) de domar som skulle drabba Israel på grund av deras olydnad – Malaki 1:14; 2:2–3, 12; 3:5; 3) löften till de lydiga – Malaki 3:10–12, 16–18; 4:2–3 samt 4) profetior om Israel – Malaki 3:1–5; 4:1, 5–6 (L&F 2; 128:17; JS–H 1:37–39).

I sin profetia skrev Malaki om Johannes Döparen (Mal. 3:1; Matt. 11:10), tiondelagen (Mal. 3:7–12), Herrens andra ankomst (Mal. 4:5) och Elias återkomst (Mal. 4:5–6; L&F 2; 128:17; JS–H 1:37–39). Frälsaren citerade hela tredje och fjärde kapitlet i Malaki för nephiterna (3 Ne. 24–25).