Studiehjälpmedel
Olja


Olja

Vanligen avses olivolja när olja nämns i skrifterna. Från Gamla testamentets tid har olivolja använts vid ceremonier i tempel och tabernakel till smörjelser, till bränsle i lampor och till matlagning. Olivolja symboliserar ibland renhet och den Helige Anden och hans inflytande (1 Sam. 10:1, 6; 16:13; Jes. 61:1–3).