Studiehjälpmedel
Aronska prästadömet


Aronska prästadömet

Det lägre prästadömet (Hebr. 7:11–12; L&F 107:13–14). Dess ämbeten är biskop, präst, lärare och diakon (L&F 84:30; 107:10, 14–15, 87–88). I forna tider, under Moses lag, fanns högpräster, präster och leviter. Eftersom de forna israeliterna gjorde uppror mot Gud togs Mose och det heliga prästadömet ifrån dem och det lägre prästadömet fortsatte. De hade vägrat att helga sig och ta emot melkisedekska prästadömet och dess förrättningar (se L&F 84:23–26). Aronska prästadömet har att göra med evangeliets och lagens timliga och yttre förrättningar (1 Krön. 23:27–32; L&F 84:26–27; 107:20). Det innehar nycklarna till änglars betjäning, till omvändelsens evangelium och till dopet (L&F 13). Aronska prästadömet återställdes till jorden i denna tidsutdelning den 15 maj 1829. Johannes döparen gav det till Joseph Smith och Oliver Cowdery i närheten av Harmony, Pennsylvania (L&F 13; JS–H 1:68–73).