Studiehjälpmedel
Högmod


Högmod

Brist på eller frånvaro av ödmjukhet eller läraktighet. Högmod ställer människor i motsättning till varandra och till Gud. En högmodig eller stolt person sätter sig själv över människor omkring sig och följer sin egen vilja hellre än Guds vilja. Självbelåtenhet, avund, hårdhet i hjärtat och högdragenhet är också vanligt hos en högmodig människa.