Studiehjälpmedel
Själen


Själen

I skrifterna talas om själar i tre olika betydelser: 1) andevarelser, både före och efter dödligheten (Alma 40:11–14; Abr. 3:23), 2) en ande och en kropp förenade i dödligheten (L&F 88:15; Abr. 5:7) och 3) en odödlig uppstånden person vars ande och kropp har blivit oskiljaktigt förenade (2 Ne. 9:13; L&F 88:15–16).

Själarnas värde

Alla människor är Guds andebarn. Han bryr sig om vart och ett av sina barn och anser var och en betydelsefull. Eftersom de är hans barn, har de inneboende möjlighet att bli som han. Därför är de av stort värde.