Studiehjälpmedel
Fiendskap


Fiendskap

I skrifterna motsättning, fientlighet och hat.