Studiehjälpmedel
Partridge, Edward


Partridge, Edward

Medlem och ledare i kyrkan under den första tiden efter dess återställelse i vår tid. Edward Partridge verkade som kyrkans förste biskop (L&F 36; 41:9–11; 42:10; 51:1–18; 115; 124:19).