Studiehjälpmedel
Vittne, vittnesmål


Vittne, vittnesmål

Ett uttalande eller betygande om att något är sant; ett vittnesbörd. Ett vittne kan också vara den person som avger ett vittnesmål, baserat på personlig kännedom, det vill säga någon som bär vittnesbörd.