Studiehjälpmedel
Simeon


Simeon

I Gamla testamentet den andre sonen till Jakob och hans hustru Lea (1 Mos. 29:33; 35:23; 2 Mos. 1:2). Genomförde tillsammans med Levi massakern på sikemiterna (1 Mos. 34:25–31). Jakobs profetia om Simeon återfinns i 1 Moseboken 49:5–7.

Simeons stam

Simeons ättlingar bodde ofta tillsammans med Juda stam och inom Juda rikes gränser (Jos. 19:1–9; 1 Krön. 4:24–33). Simeons stam förenade sig med Juda i slaget mot kananeerna (Dom. 1:3, 17). De förenade sig också senare med Davids härar (1 Krön. 12:25).