Studiehjälpmedel
Herren


Herren

En titel som vittnar om djup respekt och vördnad för Gud Fadern och Frälsaren Jesus Kristus. Titeln syftar på deras ställning som suveräna, kärleksfulla mästare över sina skapelseverk.