Studiehjälpmedel
Prästvälde


Prästvälde

Människor som predikar och sätter upp sig själva som ljus för världen för att få vinning och världens beröm. De söker inte Sions välfärd (2 Ne. 26:29).