Studiehjälpmedel
Präst, aronska prästadömet


Präst, aronska prästadömet

Ett ämbete inom aronska prästadömet. I gamla tider innehades det högsta ämbetet inom levitiska prästadömet endast av Aron och hans ättlingar. När Kristus fullbordade Moses lag upphörde denna begränsning.