Studiehjälpmedel
Lärjunge


Lärjunge

En efterföljare till Jesus Kristus som lever enligt Kristi lärdomar (L&F 41:5). Ordet lärjunge beskriver de tolv apostlar som Kristus kallade under sin jordiska verksamhet (Matt. 10:1–4). Ordet lärjunge används också om de tolv män som Jesus valde för att leda sin kyrka bland nephiterna och lamaniterna (3 Ne. 19:4).