Studiehjälpmedel
Levande vatten


Levande vatten

En symbol för Herren Jesus Kristus och hans lärdomar. Liksom vattnet är livsviktigt för uppehållandet av fysiskt liv är Frälsaren och hans lärdomar (levande vatten) livsviktiga för det eviga livet.