Studiehjälpmedel
Ruben


Ruben

I Gamla testamentet den äldste sonen till Jakob och Lea (1 Mos. 29:32; 37:21–22, 29; 42:22, 37). Ruben var den förstfödde, men gick miste om förstfödslorätten genom synd (1 Mos. 35:22; 49:3–4).

Rubens stam

Jakobs välsignelse till Ruben återfinns i 1 Moseboken 49:3 och 5 Moseboken 33:6. Stammens antal minskade gradvis, och även om stammen fortsatte att existera, fick den allt mindre politisk betydelse. Rubens förstfödslorätt gick till Josef och hans söner eftersom Josef var den förstfödde till Jakobs andra hustru, Rakel (1 Krön. 5:1–2).