Studiehjälpmedel
Jesaja


Jesaja

En profet i Gamla testamentet som profeterade från 740–701 f.Kr. Som kung Hiskias främste rådgivare hade Jesaja stort religiöst och politiskt inflytande.

Jesus citerade Jesaja oftare än han citerade någon annan profet. Jesaja citeras också ofta av Petrus, Johannes och Paulus i Nya testamentet. Mormons bok och Läran och förbunden innehåller fler citat från Jesaja än från någon annan profet, och är till stor hjälp för den som vill förstå Jesaja. Nephi undervisade sitt folk ur Jesajas skrifter (2 Ne. 12–24; Jes. 2–14). Herren sa till nephiterna att ”Jesajas ord är stora” och att allt som Jesaja profeterat om skulle gå i uppfyllelse (3 Ne. 23:1–3).

Jesajas bok

En bok i Gamla testamentet. Många av Jesajas profetior handlar om Återlösarens ankomst, både under hans jordiska verksamhet (Jes. 9:6) och som den store Konungen på den yttersta dagen (Jes. 63). Han profeterade också mycket om Israels framtid.

Kapitel 1 är ett förord till resten av boken. Jesaja 7:14; 9:6–7; 11:1–5; 53 och 61:1–3 förebådar Frälsarens liv och verk. Kapitel 2, 11, 12 och 35 handlar om händelser i de sista dagarna då evangeliet blir upprättat, Israel insamlas och det törstande landet ska blomstra som en lilja. Kapitel 29 innehåller en profetia om Mormons boks framkomst (2 Ne. 27). Kapitel 40–46 förkunnar Jehovas överlägsenhet som den sanne Guden framför avgudadyrkarnas beläten. De återstående kapitlen, 47–66, handlar om händelser i samband med Israels slutliga återställelse och Sions upprättande, då Herren bor bland sitt folk.