Studiehjälpmedel
1 Moseboken (Genesis)


1 Moseboken (Genesis)

1 Moseboken går även under namnet ”Genesis”, som betyder ”ursprung” eller ”början”. 1 Moseboken är den första boken i Gamla testamentet och skrevs av profeten Mose. Där ges en redogörelse för många tings begynnelse, till exempel hur jorden skapades, hur djur och människor sattes på jorden, Adams och Evas fall, hur evangeliet uppenbarades för Adam, ursprunget till stammar och raser, ursprunget till olika språk i Babel samt början på Abrahams släkt som ledde till upprättandet av Israels hus. Josefs roll som Israels räddare framhålls i 1 Moseboken.

Nutida uppenbarelser bekräftar och klargör 1 Mosebokens uppteckning (1 Ne. 5; Eth. 1; Mose 1–8; Abr. 1–5).

I 1 Moseboken, kapitel 1–4, berättas om världens skapelse och utvecklingen av Adams familj. Kapitel 5–10 redogör för Noas historia. Kapitel 11–20 berättar om Abraham och hans släkt fram till Isaks tid. Kapitel 21–35 följer Isaks släkt. Kapitel 36 berättar om Esau och hans släkt. Kapitel 37–50 berättar om Jakobs släkt och berättar om hur Josef såldes till Egypten och om hans roll i att rädda Israels hus.