Studiehjälpmedel
Röda havet


Röda havet

Havet mellan Egypten och Arabiska halvön. Dess två nordliga vikar utgör Sinaihalvöns kust. Herren delade genom ett underverk Röda havet så att israeliterna under Moses ledning kunde gå igenom på torr mark (2 Mos. 14:13–31; Hebr. 11:29). Att Mose delade havet bekräftas i nutida helig skrift (1 Ne. 4:2; Hel. 8:11; L&F 8:3; Mose 1:25).