Studiehjälpmedel
Prästadöme


Prästadöme

Den myndighet och den kraft som Gud ger män för att i allt verka för människans frälsning (L&F 50:26–27). Manliga medlemmar i kyrkan som bär prästadömet är organiserade i kvorum och är bemyndigade att utföra förrättningar och vissa administrativa funktioner i kyrkan.