Studiehjälpmedel
Evangelist


Evangelist

En som bär fram eller förkunnar Jesu Kristi evangeliums glada budskap. Joseph Smith lärde att en evangelist var en patriark. Patriarker kallas och ordineras under ledning av de tolv apostlarna för att ge särskilda välsignelser som kallas patriarkaliska välsignelser.