Studiehjälpmedel
Förklarad, förklaring


Förklarad, förklaring

Tillstånd hos människor som tillfälligt förändras till utseende och natur – det vill säga lyfts till en högre andlig nivå – så att de kan uthärda himmelska varelsers närvaro och härlighet.

Kristi förklaring

Petrus, Jakob och Johannes såg Herren förhärligad och förklarad framför sig. Frälsaren hade tidigare lovat att Petrus skulle få himmelrikets nycklar (Matt. 16:13–19; 17:1–9; Mark. 9:2–10; Luk. 9:28–36; 2 Petr. 1:16–18). Vid denna viktiga händelse gav Frälsaren, Mose och Elia prästadömets utlovade nycklar till Petrus, Jakob och Johannes. Med dessa prästadömets nycklar hade apostlarna makt att fortsätta verka för riket efter Jesu himmelsfärd.

Joseph Smith lärde att på förklaringsberget förklarades också Petrus, Jakob och Johannes. De såg en syn om jorden såsom den kommer att vara i sitt framtida förhärligade tillstånd (L&F 63:20–21). De såg Mose och Elia, två förvandlade varelser, och hörde Faderns röst. Fadern sa: ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom” (Matt. 17:5).

Förklarade varelser