Studiehjälpmedel
Döden, den andliga


Döden, den andliga

Skilsmässa från Gud och hans påverkan. Att dö från de ting som tillhör rättfärdigheten. Lucifer och en tredjedel av himlens härskaror led den andliga döden då de kastades ner från himlen (L&F 29:36–37).

Den andliga döden fördes in i världen genom Adams fall (Mose 6:48). De dödliga med onda tankar, ord och gärningar är andligt döda medan de fortfarande lever på jorden (1 Tim. 5:6). Genom Jesu Kristi försoning och genom lydnad mot evangeliets principer och förrättningar kan män och kvinnor bli rena från synden och övervinna den andliga döden.

Andlig död kan också följa på den jordiska kroppens död. Såväl uppståndna varelser som djävulen och hans änglar kommer att dömas. De som medvetet gjort uppror mot evangeliets ljus och sanning kommer att lida den andliga döden. Denna död kallas ofta den andra döden (Alma 12:16; Hel. 14:16–19; L&F 76:36–38).