Studiehjälpmedel
Filipperbrevet


Filipperbrevet

Ett brev som Paulus skrev till de heliga i Filippi då han var i fängelse i Rom för första gången. Det är nu en bok i Nya testamentet.

Kapitel 1 innehåller Paulus hälsningsord och hans undervisning om enighet, ödmjukhet och uthållighet. Kapitel 2 betonar att allas knän ska böjas för Kristus och att var och en ska arbeta på sin egen frälsning. I kapitel 3 förklarar Paulus att han uppoffrat allt för Kristus. I kapitel 4 tackar Paulus de heliga i Filippi för deras bistånd.