Studiehjälpmedel
Fayette, New York (USA)


Fayette, New York (USA)

Platsen för den gård som ägdes av Peter Whitmer den äldre, där många uppenbarelser gavs till profeten Joseph Smith den yngre. Här organiserades kyrkan 6 april 1830 och Herrens röst hördes (L&F 128:20).