Studiehjälpmedel
Magog


Magog

I Bibeln ett folk och ett land nära Svarta havet. Deras kung, Gog, kommer att leda Magogs arméer i ett stort slag före Kristi andra ankomst (Hes. 38:2; 39:6). I skrifterna talas om ett annat stort slag med Gog och Magog vid slutet av tusenårsriket, mellan Guds härskaror och ondskans krafter (Upp. 20:7–9; L&F 88:111–116).