Studiehjälpmedel
Dop, döpa


Dop, döpa

Ordet som används i den ursprungliga grekiska texten betyder att ”doppa” eller ”nedsänka”. Dop genom nedsänkning i vatten av någon som har myndighet är evangeliets inledande förrättning och är nödvändigt för att bli medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Det föregås av tro på Jesus Kristus och omvändelse. Det måste följas av erhållande av den Helige Andens gåva för att vara fullständigt (2 Ne. 31:13–14). Dop i vatten och Ande är nödvändigt innan en person kan komma in i det celestiala riket. Adam var den förste som döptes (Mose 6:64–65). Jesus döptes också för att uppfylla all rättfärdighet och för att visa vägen för alla människor (Matt. 3:13–17; 2 Ne. 31:5–12).

Eftersom inte alla på jorden har tillfälle att ta emot evangeliet under jordelivet, har Herren bemyndigat att dop ska utföras för de döda genom ställföreträdare. De som tar emot evangeliet i andevärlden kan på så sätt kvalificera sig för att komma in i Guds rike.

Dopet nödvändigt

Dop genom nedsänkning

Dop till syndernas förlåtelse

Dop med rätt myndighet

Fordringar för dopet

Förbund som sluts genom dopet

Dop för de döda

Små barn ska inte döpas