Studiehjälpmedel
Vittnesbörd


Vittnesbörd

Kunskap och andligt vittnesbörd som den Helige Anden gett. Ett vittnesbörd (vittnesmål) kan också vara ett officiellt eller juridiskt uttalande om vad någon anser vara sanning (L&F 102:26).