Studiehjälpmedel
Fader i himlen


Fader i himlen

Fadern till hela människosläktets andar (Ps. 82:6; Matt. 5:48; Joh. 10:34; Rom. 8:16–17; Gal. 4:7; 1 Joh. 3:2). Jesus är hans enfödde Son i köttet. Människan är befalld att lyda och vörda Fadern och be till honom i Jesu namn.