Studiehjälpmedel
Äktenskapsbrott


Äktenskapsbrott

Mäns och kvinnors illegitima sexuella förbindelser. Även om ordet äktenskapsbrott i allmänhet syftar på sexuellt umgänge mellan en gift person och någon annan än vederbörandes make eller maka, kan det i skrifterna också syfta på ogiftas sexuella umgängen.

Ibland används äktenskapsbrott som symbol för en nations eller ett helt folks avfall från Herrens vägar (4 Mos. 25:1–3; Jer. 3:6–10; Hes. 16:15–59; Hos. 4).