Studiehjälpmedel
Matteus


Matteus

En Jesu Kristi apostel, författare till den första boken i Nya testamentet. Matteus, en jude som samlade in skatt åt romarna i Kapernaum, var troligen i Herodes Antipas tjänst. Han kallades före sin omvändelse Levi, Alfeus son (Mark. 2:14). Kort efter sitt kall att bli Jesu efterföljare hade han en fest där Herren var närvarande (Matt. 9:9–13; Mark. 2:14–17; Luk. 5:27–32). Matteus hade troligen ingående kunskap om Gamla testamentet och hade förmågan att se den exakta uppfyllelsen av profetiorna i Herrens liv. Om apostelns senare liv är föga känt. Enligt en tradition dog han martyrdöden.

Matteus evangelium

Den första boken i Nya testamentet. Matteus evangelium skrevs troligen från början för judarna i Palestina. Det innehåller många citat ur Gamla testamentet. Matteus främsta avsikt var att visa att Jesus var den Messias som Gamla testamentets profeter talade om. Han betonade också att Jesus är människornas konung och domare.

För en lista över händelserna i Frälsarens liv som beskrivs i Matteus evangelium, se Evangeliernas samstämmighet i tillägget.