Studiehjälpmedel
Förtal


Förtal

Att förtala är att säga sådant som är kränkande, sårande och ogudaktigt. Enligt skrifterna är sådant förtal ofta riktat mot en person med den bestämda avsikten att förorsaka smärta.