Studiehjälpmedel
Nephi, Lehis son


Nephi, Lehis son

I Mormons bok en rättfärdig son till Lehi och Saria (1 Ne. 1:1–4; 2:5). Nephi hade stor tro på Guds ord (1 Ne. 3:7) och blev en stor profet, historieskrivare och ledare för sitt folk.

Nephis första bok

Kapitel 1 till 18:8 handlar till största delen om hur Lehi och hans familj lämnar Jerusalem. De färdades genom öde trakter tills de nådde havet. 1 Nephi 18:9–23 berättar om färden till ett utlovat land efter Herrens ledning, trots Lamans och Lemuels uppror. Kapitel 19–22 berättar om Nephis avsikt med att föra uppteckningen (1 Ne. 6; 19:18) – att övertala alla att minnas Herren sin Återlösare. Han citerade Jesaja (1 Ne. 20–21) och tolkade Jesajas budskap i hopp om att alla skulle erkänna Jesus Kristus som sin Frälsare och Återlösare (1 Ne. 22:12).

Nephis andra bok

Kapitel 1–4 innehåller några av Lehis sista lärdomar och profetior före hans död, samt välsignelser över hans söner och deras efterkommande. Kapitel 5 förklarar varför nephiterna skilde sig från lamaniterna. Nephiterna byggde ett tempel, undervisade om Moses lag och förde uppteckningar. Kapitel 6–10 innehåller Jakobs, Nephis yngre brors, ord. Jakob rekapitulerade Judas historia och profeterade om Messias, delvis med citat ur Jesajas skrifter. I kapitel 11–33 skrev Nephi ner sitt eget vittnesbörd om Kristus, Jakobs vittnesbörd, profetior om de sista dagarna samt flera kapitel ur Jesajas bok i Gamla testamentet.

Nephis plåtar