Studiehjälpmedel
Gad, Jakobs son


Gad, Jakobs son

I Gamla testamentet en son till Jakob och Silpa (1 Mos. 30:10–11). Hans ättlingar blev en av Israels stammar.

Gads stam

Jakobs välsignelse till sin son Gad, se 1 Mos. 49:19. Moses välsignelse över Gads stam, se 5 Mos. 33:20–21. Enligt dessa välsignelser skulle Gads ättlingar bli ett krigiskt folk. Det område de tilldelades i Kanaans land låg öster om floden Jordan och hade gott bete och rikligt med vatten.