Studiehjälpmedel
Flit


Flit

Konsekvent och modig strävan, särskilt i att tjäna Herren och lyda hans ord.